cheap nfl jerseys wholesale nba jerseys chrisitan louboutin outlet karen millen outlet cheap jerseys cheap ghd straightener
 
 
 
  ralph lauren outletralph lauren poloralph lauren sale
 
10.10.2014. 14.SMOTRA DOMA�IH RAKIJ 26.10.2014. NEDJELJA

Radio Pula

 

12:00-14:00 - Prijava rakija na pola�i (Prijem boca o,75 l.)

14:OO-16:00 - Zasjedanje stru�nog �iria i ocjenjivanje svih vrsta rakija pojedina�no

-Ocjenjene rakije izlaze me�u posjetitelje. Svi posjetitelji mogu degustirati bilo koje vrste rakija u neograni�enim i �eljenim koli�inama, samo je POTREBNO kupiti degustacijsku �ašicu iz koje mo�ete piti sve dok god ima rakija!!

-16:00 h. - Proglašenje najboljih pobjedni�kih rakija, dodjela priznanja

-16:30 h. - Fešta do kasnih ve�ernjih sati

Doma�ini �e u toku dana spremiti bogatu gastronomsku ponudu- maneštru, bakalar, kobasice, pe�ene kestene (marune), vino i sve što ide uz to, naravno i dobra volja je neizbje�na!!!

Za kraj: SVI STE DOBRODOŠLI U GRAD BISKE NA FEŠTU OD RAKIJA!!! Organizatori su se pobrinuli za dobru i veselu atmosferu!!!

PRIDITE VA HUM!!!

OPŠIRNJE

   
08.06.2013. DAN HUMA 08.06.2013.

Za nekoliko �e se dana to�nije 08.06.2013. odr�ati tradicionalna manifestacija dan Huma i izbor �upana Huma, cijeli �e program biti popra�en i ostalim zabavnim sadr�ajem. Uz Dan Huma odr�ati �e se i promocija nove knjige Bruna Coti�a, bit �e tu i limena glazba Ro? klapa Boškarini. Nave�er �e Vas na velikom trgu ispod kestena zabavljati grupa "EUREKA BAND" a unutar zidina Huma odr�at �e se party pod imenom "Minority connection vol.8 na kojem �e se za dobru atmosferu brinuti poznati Hrvatski i strani dj-i .

OPŠIRNIJE

   
08.06.2013. Minority Connection 8

 

 
   
01.06.2013. Kantaduri va Humu ! 2. susret klapa po starinski

 

 

U najmanjem gradu na svijetu kao da je vrijeme stalo. Zvuci tradicijskih napjeva odzvanjali su humskim ulicama baš kao nekada kada su njima prolazili drevni glagoljaši. Zbog prijete�ih oblaka izostala je prošlogodišnja pozornica, stari istarski voz, pa su sudionici drugog susreta klapa po starinski pod nazivom "Kantaduri, va Hum!", zapjevali iz natkrivene gradske lo�e. Nebo se ipak smilovalo, kiša nije pala tako da su subotnji nastup klapskih dru�ina Istre i Kvarnera posjetitelji mogli pratiti uz svjetlost ferali�a, udobno smješteni na balama sijena. U gradi?u kojem danas �ive svega 24 �itelja mnogi su došli pogledati i poslušati klape u tradicionalnom ambijentu bez tehnoloških pomagala. Uz doma�ina Mušku klapu Boškarin iz Huma, kojoj je u organizaciji susreta pomogla Udruga Hum, sudjelovale su �enske klape Kaštelanke, Volosko, Ro?i �enska vokalna skupina Vetta iz Vrha te muške klape Mirakul iz Veprinca, Castrum Veneris iz Kaštela i Maruši�i iz Maruši�i, a klapski susret završio je nastupom Sovinjskih gunjaca. Za razliku od uobi�ajenih klapskih smotri, klape u Humu nisu izvodile dalmatinske klapske napjeve, ve?su uglavnom predstavile svaka svoj kraj izborom pjesama koje su i njihovi stariji pjevali, zatim napjevima s elementima istarsko-primorskog glazbenog izri�aja, ali i tradicionalnim nošnjama svojih noni�a te dijalektom svoga kraja. Tome su pripomogli i glumci Buzetskog pu�kog teatra jer klape su najavljivali malim dijalektalnim gluma�kim bravurama. Gluma�ka dru�ina koja doprinosi o�uvanju, ali i promociji jezi�ne šarolikosti istarskog sjevera, �ak je i zapjevala sve u cilju - da se ne zatare starinsko kantanje. Kantadurima je dobrodošlicu za�elio i mladi humski �upan David Brnobi? Iako mu je jednogodišnji mandat na izmaku, nije bio �alostan ve?je sve pozvao da idu�e subote do�u u Hum na izbor novog �upana na leto dan, kojeg �e Homjani i graš�aki, izabrati po prastarom hrvatskom obi�aju uz pomo?Boga i raboša. (Izvor Glas Istre G. �ALI?ŠVERKO)

   
23.10.2011. 11.SMOTRA DOMA�IH RAKIJ 30.10.2011.

zupan

Radio Pula

NEDJELJA 30.10.2011.

12:00-14:00 h - Prijava rakija na pola�i (Prijem boca o,75 L ili 1,00 L)

14:OO-16:00 h - Zasjedanje stru�nog �iria i ocjenjivanje svih vrsta rakija pojedina�no
-Ocjenjene rakije izlaze me�u posjetitelje. Svi posjetitelji mogu degustirati bilo koje vrste rakija u neograni�enim i �eljenim koli�inama, samo je POTREBNO kupiti degustacijsku �ašicu iz koje mo�ete piti sve dok god ima rakija!!

16:00 h - Proglašenje najboljih pobjedni�kih rakija, podjela priznanja

-16:30 - Fešta do kasnih ve�ernjih sati

Doma�ini �e u toku dana spremiti bogatu gastronomsku ponudu- maneštru, bakalar, kobasice, pe�ene kestene (marune), vino i sve što ide uz to, naravno i dobra volja je neizbje�na!!!

Za kraj: SVI STE DOBRODOŠLI U GRAD BISKE NA FEŠTU OD RAKIJA!!! Organizatori su se pobrinuli za dobru i veselu atmosferu!!!

PRIDITE VA HUM!!!

OPŠIRNJE

   
26.08.2011. HUM AN:IME FESt - Hum 26/27.08.2011.

26 i 27.08.2011.

Danas i sutra �e u Humu bit �ivahno, odr�ava se mali dvodevni festival pod imenom HUMANIMEFEST, bit �e tu za svakoga ponešto od predavanja Korada Korlevi�a, dokumentarnih projekcija, Japanskih animiranih filmova, dj-eva pa do koncerta grupe Posljednji Bunker. Svi ste dobrodošli !!

ULAZ BESPLATAN !!

OPŠIRNJE

 
22.05.2011. Dan Huma 11.06.2011.
d

Za nekoliko �e se dana to�nije 11.06.2011. odr�ati tradicionalna manifestacija dan Huma i izbor �upana Huma, cijeli �e program biti popra�en i ostalim zabavnim sadr�ajem. Uz Dan Huma odr�ati �e se i 6. susret svira�a violina "S viulini sopu muškardini" te smotra narodne glazbei plesa Buzeštine,Pazinštine,Bujštine i �i�arije. Promocija nove knjige "Hum i Humš�ina". Nave�er �e Vas na velikom trgu ispod kestena zabavljati grupa "PROVIN BAND" a unutar zidina Huma odr�at �e se party pod imenom "Minority connection vol.6 - Are we real?" na kojem �e se za dobru atmosferu brinuti dj's:Petar Dundov(Zagreb);Miss soulfly (Rijeka); Unique(Istra);The doctors(Pula);Minimal maffia (Hum-Gradinje)

OPŠIRNJE

 
02.12.2009. Milan Bandi?u Humu

"Treba uvijek uprijeti o�i prema Istri koja mo�e biti svjetionik turizma i regionalnosti u cijeloj Hrvatskoj. U Istri je stjecište dobrih ideja, radišnih ljudi, širine, otvorenosti i zajedništva", poru�io je predsjedni�ki kandidat Milan Bandi?koji je svoju istarsku turneju po�eo u srijedu ujutro u Humu. U najmanjem gradu na svijetu, u kojem danas �ive svega 23 stanovnika, do�ekao ga je humski �upan Franko Blagoni?

OPŠIRNJE

 
16.11.2009. Hum - dobio nove web stranice
Od danas Hum je dobio svoje nove web stranice, stranice su još u izradi stoga molimo za razumjevanje, te Vas molimo da greške koje uo�ite pošaljete na hum@hum.hr te naravno svaka pomo?naro�ito oko prijevoda na engleski je dobrodošla.
 
26.10.2009.

9. smotra doma�ih rakij.

Najmanji grad na svijetu, Hum, u nedjelju je ugostio 9. smotru doma�ih rakij. Pedesetak proizvo�a�a �estice iz Istarske, Primosrko-goranske i Zagreba�ke �upanije na manifestaciji koja iz godine u godinu poprima sve ve�e razmjere predstavilo se s �ak 178 uzoraka «doma�e medi�ije».

OPŠIRNJE

   
15.06.2009.
Franko Blagoni? novi humski �upan

Franko Blagoni? novi humski �upan izabran preksino?uz pomo?Boga i rabo�a, u sklopu obilje�avanja Dana Huma, od svog je protukandidata Marina Ivan�i�a bio nadmo�niji tek za jedan zarez. Blagoni�u, koji je predsjednik udruge Hum, velika je �elja bila postati i humskim vlastodr�cem.

OP�IRNJE

   
08.06.2009.
U Humu uskoro Dan Huma

Za nekoliko �e se dana to�nije 13.06.2009. odr�ati tradicionalna manifestacija dan Huma i izbor �upana Huma, cijeli �e program biti popra�en i ostalim zabavnim sadr�ajem. Uz sve to gostovati �e i odpjevati Vam ne�to klapa "Mirakul" iz Veprinca i klapa "Bo�karin" iz Huma. Uz Dan Huma odr�ati �e se i 4. susret svira�a violina "S viulini sopu mu�kardini" Nave�er �e Vas na velikom trgu ispod kestena zabavljati grupa "Trio Rio i Jozefina" a unutar zidina Huma odr�at �e se party pod imenom "Minority connection vol.4 " na kojem �e se za dobru atmosferu brinuti dj's: Dummyr - Buzet, Mystikk - Pula,Vox - Pula, Wyzzo - Buzet, Kroky - Hum.

OP�IRNJE

 
20.04.2007.
Obnovljena crkva "Bla�ene djevice Marije"

U �upnu crkvu u Humu ulo�eno je 150,000,00 kuna, sredstva su ve�im dijelom odobrena od strane Ministarstva kulture, te grada Buzeta, a financiski su pripomogli i svi �itelji Huma i Hum��ine (okolica). S tim se novcem kompletno adaptirala unutra�njost crkve, izvr�ilo se sondiranje kako bi se utvrdilo izvorno stanje, o�bukali su se dijelovi koji su bili u lo�em stanju te jekompletno cijela crkva nanovo ofarbana, radove je kontolirao zavod za za�titu spomenika.

 
 
10.04.2007.
Postavljena nova turisti�ka signalizacija, kante za sme�e ...

Hum dobio 4 nove kante za sme�e, klupicu na samom ulazu u Hum i 3 nove table koje ispred odre�enog kulturnog dobra na 4 jezika opisuju ono ispred �ega se turista nalazi. Mje�tani takav potez toplo pozdravljaju i nadaju se da �e dobiti jo? javni wc, jo?pokoju kantu za sme�e, kontenjer za sme�e i pano sa kartom grada i ostalim bitnim podacima za turiste.

 
05.06.2006
Dan Huma 2006. - Novi �upan Aleksandar Merlak

U Humu koji se lanjske godine proglasio i gradom poznate rakije biske, odr�ana je tradicionalna manifestacija Dan Huma, u sklopu koje se tradicionalno bira "�upan na leto dan". U gradskoj lo�i, pred mno�tvom posjetitelja me�u kojima je bilo i puno stranih turista, 11 sudaca biralo je novog �upana Huma, i to glasovanjem putem urezivanja na drvenu palicu - rabo? Ove su godine suci odlu�ili i za novoga �upana Huma odabrali Aleksandra Merlaka.

OPŠIRNIJE

05.06.2006.
Party u Humu

10.06.2006. na malom trgu ispred prodavaonice "Imela" odr�ati �e se party pod imenom "Minority connection" gostovati �e dj. Dummyr (Energetica), dj. Mystikk, dj. D-Chera i dj. Ruky.

 
 
29.05.2006.
U Humu pro�irena javna rasvijeta.
Hum postaje bogatiji za 11 novih rasvijetnih tijela koja �e osvijetlit sijevernu ulicu Huma koja je do sada bila u mraku te sam ulaz u Hum, dio parkirali�ta ispod groblja i prilaz do samoga groblja. Stanovnici Huma i njihov �upan Renis zahvaljuju se gradu Buzetu na ovakvom podhvatu i nadaju se daljnjoj uspje�noj suradnji.
   
30.10.2005.
Hum dobio titulu "Grad Biske"
Jubilarna 5. smotra festivala biske pod imenom "Doma�a rakija je na�a medi�ija" pamtit �e se po tome �to je najmanji grad na svijetu upravo toga dana progla�en gradom biske. Povelju su sve�ano potpisali buzetski dogradona�elnik Damir Siroti?i humski �upan Renis Gr�ini? Hum je time i formalno progla�en postojbinom biske, ljekovite kapljice kojoj se pripisuju afrodizija�ka svojstva, a kojoj specifi�an okus daju listovi imele. Podsjetimo, cjeloviti recept za humsku bisku ostav�tina je pokojnog humskog �upnika Josipa Vidala, vrsnog poznavatelja ljekovitog bilja. Op�irnije o bisci saznajte ovdije.
 
 
 

 
ARHIVA :