Kontakt:
E:mail: hum@hum.hr
Webmaster: Aleksandar Merlak 091/600-3456
Udruga Hum: Franko Blagonić 052/660-003
Humska konoba: Ondina Merlak www.hum.hr/konoba 052/660-005
Trgovina Imela: Deni Fabijančić 091/5218818
Sobe - Noćenje: Nela Grabar 052/660-004
Galerija Aura: Radenko Sirotić 052/660-054

ARHIVA :