Humske freske

Humske freske jedinstveno su umjetničko djelo kome u Istri, a ni na širem području, ne nalazimo ni uzora ni poredbe. Naslikane su u drugoj polovici XII.st. U to vrijeme Hum pripada Akvilejskoj patrijasiji, koja je zasigurno bila naručiteljem humskih fresaka. Njihov je autor nepoznat, ali njegovo djelo svjedoci o njemu kao o umjetniku velikog talenta i odličnom znalcu fresko slikarstva. Humske su freske slikane u duhu romaničkog Zapada, ali i pod snažnim, prevladavajućim uplivom bizantskog slikarstva. Njima je obogaćena regionalna umjetnička baština, ali one predstavljaju i nov značajan prilog stilskim kretanjima onoga vremena u prostoru na kojem su se sretali i prozimali Bizant i Zapat, Kontinent i Jug.

 

U romaičkoj kapeli sv. Jerolima na groblju u Humu dijelom su sačuvane vrlo stare zidne slikarije visoke kvalitete. Iz sačuvanih fragmenata može se zaključiti da je na trijunfalnom luku bio prikaz Navještenja, na južnom je zidu bio ciklus iz Kristova života od kojeg je sačuvan tek detalj Pohođenja, dok su na sjevernom zidu sačuvani detaljii iz ciklusa Kristove muke : Posljednja večera, Judin poljubac, Raspeće, Skidanje s križa i Polaganje u grob. U donjem djelu sjevernog zida sačuvan je fregment prikaza mučeništva sv.Lovrenca.

 

ARHIVA :